Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας βασίζεται στις αρχές της συμβουλευτικής ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας και η αρμοδιότητα του είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ανθρώπων σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής και η συμβουλευτική για διάφορα θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία, όπως το άγχος, οι κρίσεις πανικού, η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κ.α. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά σε ιδιωτικό γραφείο ή δημόσιο πλαίσιο με ενήλικες, εφήβους, παιδιά, ζευγάρια και οικογένειες.

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι  κλάδος της ψυχολογίας που έχει στόχο την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. Ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος βοηθά το άτομο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Υποστηρίζει τη ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του συμβουλευόμενου, βοηθώντας τον να κάνει καλύτερη χρήση των αποθεμάτων και ικανοτήτων που διαθέτει δείχνοντάς του το δρόμο για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα τον διευκολύνουν να βοηθήσει μόνος του τον εαυτό του.

Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι επικεντρώνονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του, καθώς και στην εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου. Βοηθάει ανθρώπους που δεν έχουν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, περνούν όμως μια δύσκολη περίοδο ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό της συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου και του ανθρώπου ή της ομάδας που τον επισκέπτεται.

Στη σχέση αυτή εξετάζονται με πλήρη εχεμύθεια τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο, διερευνώνται όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτά, συζητούνται τρόποι δράσης και επίλυσης των ζητημάτων, ενισχύεται η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εφοδίων προς όφελος του ενδιαφερόμενου και ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του εαυτού του.

Back to Top
Product has been added to your cart